NYhomepage

Välkommen

Umeå Avloppsteknik är ett företag som projekterar och installerar enskilda avloppsanläggningar.

UAT åtar sig alla typer av markarbeten samt husdräneringar. Vi utför även avancerad trädfällning nära byggnader eller kraftledningar och ombesörjer bortforsling av timmer. Vid behov ordnar vi även stenspräckning och sprängningsarbeten.

Vi har grävmaskiner från 2,2-17 ton.

 

Kvalité & Kompetens

Med lång erfarenhet och hög kompetens kan vi erbjuda snabb driftsättning av den enskilda avloppsanläggningen. Snabb driftsättning innebär att avloppet är ur funktion endast några timmar, där en gammal anläggning byts mot en ny.

För att tillgodose krav på hög kvalité och långsiktigt hållbara lösningar står vi i nära kontakt med tillverkare av de avloppsanläggningar vi installerar.

Alla grävarbeten och installationer fotodokumenteras och vi har ett bra fungerande samarbete med berörda myndigheter

Vi är också diplomerade för installation av Baga minireningsverk.

Start Tjänster Teknik  Kontakt
Vallmovägen 41 - 903 52
UATlogoRGB
Start Tjänster Teknik  Kontakt
menyreflektion